Menu

  • / Systemy
  • / MOBIKO - zarządzanie naprawami

MOBIKO - zarządzanie naprawami

MOBIKO czyli Mobilny Konserwator to program dla zarządców nieruchomości, który usprawnia, automatyzuje i systematyzuje zarządzanie naprawami takimi jak:

  • naprawy usterek
  • naprawy dewastacji
  • naprawy awarii.

Monitoring przebiegu naprawy - jakt to działa?

1. Zarządca poprzez MOBIKO zgłasza usterkę podając jej rodzaj, lokalizację, a także dogodny termin naprawy.

2. Konserwator natychmiastowo dostaje powiadomienie na tablet o zgłoszeniu i informuje zarządcę o przyjęciu zgłoszenia i terminie naprawy.

3. Zarządca jest na bieżąco informowany o statusie zgłoszenia (przyjęto / w trakcie naprawy / naprawa wykonana).

4. Na koniec naprawy zarządca otrzymuje drogą elektroniczną raport z naprawy wraz z dokumentacją zdjęciową (zdjęcie przed/po - zwłaszcza w wypadku dewastacji) oraz elektronicznym podpisem lokatora (w wypadku gdy naprawa jest u lokatora w mieszkaniu lub to on odbierał zakończenie naprawy). 

5. Zarządca ma stały dostęp do statystyk, raportów i zestawień napraw (jaki budynek miał najwięcej napraw, jakie osoby najczęściej zgłaszały problem, co było najczęstszym problemem, jak często zdarzają się dewastacje i w jakich miejscach, jaki był koszt napraw w wybranym okresie, itd)

 MOBIKO jest skonfigurowane z Platformą ELF24 dzięki czemu sami mieszkańcy mogą zgłąszać problem nie angażując w to administracji.

Program MOBIKO można w prosty sposób skonfigurować z używanym programem do księgowości i fakturowania dzięki czemu korzystanie z MOBIKO jest jeszcze bardziej wygodne. 

Do prgramu MOBIKO można włączyć nie tylko konserwatorów naszej firmy ale także własnych konserwatorów i monterów (np. wind, terenów zielonych, elektryków, firm remontowych, itd).

 Po szczegółowe informacje oraz wycenę zapraszamy do kontaktu.